กลุ่มบริหารงบประมาณ

 ข่าว : กลุ่มบริหารงบประมาณ

 [18 ธ.ค. 62] ปฏิทินปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงบประมาณ ปีการศึกษา 2562 
     ฝ่าย : กลุ่มบริหารวิชาการ
     อ่าน : 553 ครั้ง

 [17 ธ.ค. 62] แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ 2560-2563 
     ฝ่าย : กลุ่มบริหารวิชาการ
     อ่าน : 626 ครั้ง

 [17 ธ.ค. 62] แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2561 
     ฝ่าย : กลุ่มบริหารวิชาการ
     อ่าน : 592 ครั้ง