กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย : คณิตศาสตร์

นายสุวรรณ ถวิลหวญ
ชื่อ-สกุล นายสุวรรณ ถวิลหวญ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวพรนภัส บุญแก้ว
ชื่อ-สกุล นางสาวพรนภัส บุญแก้ว
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
 
นางสาวศศอร วงศ์บุญ
ชื่อ-สกุล นางสาวศศอร วงศ์บุญ
ตำแหน่ง : ครู
นางสาวศิริยากร บัวงาม
ชื่อ-สกุล นางสาวศิริยากร บัวงาม
ตำแหน่ง : ครู
 

 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ คณิตศาสตร์

 [29 พ.ค. 60] เคล็ดลับ การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ ตอนที่ 1 การบวกเลข 2 หลัก อย่างรวดเร็ว 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
     อ่าน : 297 ครั้ง

 [29 พ.ค. 60] เวทคณิต ตอนที่ 10 การคูณโดยใช้ค่าเบี่ยงฐาน 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
     อ่าน : 311 ครั้ง

 [29 พ.ค. 60] เวทคณิต ตอนที่ 9 เทคนิคการคูณ 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
     อ่าน : 317 ครั้ง

 [21 พ.ค. 59] ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่องการเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
     อ่าน : 528 ครั้ง