กลุ่มสาระการเรียนรู้/ฝ่าย : วิทยาศาสตร์

นายธงชัย บุญพัก
ชื่อ-สกุล นายธงชัย บุญพัก
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการ
นายธวัชชัย งามศิริ
ชื่อ-สกุล นายธวัชชัย งามศิริ
ตำแหน่ง : ครู ชำนาญการพิเศษ
 
นางสุพรรษา อินตะนัย
ชื่อ-สกุล นางสุพรรษา อินตะนัย
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
นายเกรียงไกร คงจันทร์
ชื่อ-สกุล นายเกรียงไกร คงจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
 
นางชนิดาภา คำเขียว
ชื่อ-สกุล นางชนิดาภา คำเขียว
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
นางสาวอำภา น้ำหวาน
ชื่อ-สกุล นางสาวอำภา น้ำหวาน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
 

 

 ข่าวจากกลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์

ยังไม่มีข่าว