นายเพียว พรหมแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

ติดต่อผู้อำนวยการ

แบบประเมิน EIT

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ภาพกิจกรรม

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

ผลงานครู

วารสารประชาสัมพันธ์