โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

โดย : กลุ่มบริหารวิชาการ

 30 พ.ย. 59 15:00:38      1846

 

  ดาวน์โหลด โครงสร้างข้อสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559

1. ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น       
  คลิกที่นี่

2. ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
  คลิกที่นี่ 


ที่มา : สำนักทดสอบ สพฐ.