กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มการงานฯ ประจำวันที่ 9 ก.พ. 2559

กลุ่มสาระ : การงานอาชีพ

 09 ก.พ. 59 20:43:55      1519

 

   กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
โดยมีการทำลูกอมมะละกอ และมะละกอจี๊ดจ๊าด