การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 1/2562

 24 พ.ค. 62 23:39:36      353    |     Share   

 

 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562