ระบบการเรียนแบบออนไลน์ ครูนฤพล สายวิลัย

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน สู่ระบบการเรียนออนไลน์ ของครูนฤพล สายวิลัย
โดยมีรายวิชาต่างๆ ที่นักเรียนต้องเรียน สามารถศึกษาทั้งในเวลาเรียน และ
นอกเวลาเรียนด้วยตนเอง เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา
ขอให้นักเรียนทุกคนมีความสุขในการเรียนนะครับ

  Available courses

  ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา วิทยาการคำนวณ ว21104 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

  ครูผู้สอน นายนฤพล สายวิลัย  ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชา วิทยาการคำนวณ ว31102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4

  ครูผู้สอน นายนฤพล สายวิลัย


  รายวิชาการเขียนโปรแกรม

  รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่องานอาชีพ