โรงเรียนนครวิทยาคม
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 


ภาพที่ 1

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

ภาพที่ 8

ภาพที่ 9

ภาพที่ 10

ภาพที่ 11

ภาพที่ 12

ภาพที่ 13

ภาพที่ 14

ภาพที่ 15

ภาพที่ 16

ภาพที่ 17

ภาพที่ 18

ภาพที่ 19

ภาพที่ 20

ภาพที่ 21

ภาพที่ 22

ภาพที่ 23

ภาพที่ 24

ภาพที่ 25

ภาพที่ 26

ภาพที่ 27

ภาพที่ 28

ภาพที่ 29

ภาพที่ 30

ภาพที่ 31

ภาพที่ 32

ภาพที่ 33

ภาพที่ 34

ภาพที่ 35

ภาพที่ 36

ภาพที่ 37

ภาพที่ 38

ภาพที่ 39

ภาพที่ 40
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 
       โรงเรียนนครวิทยาคม รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4  ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2557   
ข่าวสาระน่ารู้
 
 
ภาพกิจกรรม
 

นครนิวส์ออนไลน์
 


หนังสือราชการจาก สพฐ.
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ สพม.36
 


การแสดง ก่อนประกาศผลโรงเรียนในฝัน
 

ตัวแทนนักเรียนกล่าวความรู้สึก
 

ดร.อภิชาต ฝากผู้บริหารดูแลเรื่อง หุ่นยนต์ และสนับสนุนด้านไอซีที