งูเก็งก็อง

ผาแดงนางไอ่
 

ลูกช้างป่า

สาวกูยเลือกคู่
 

เสือกับช้าง

พระในบ้าน
 

ตำนานพระชีว์

ตำนานพระปืด
 

สังข์ศิลปืชัย