7-32110-005-130/3
ชื่อพื้นเมือง บานเย็น
ชื่อวิทยาศาสตร์ Mirabbilis Jalapa Linn.
ชื่อวงศ์ NYCTAGINACEAE
ชื่อสามัญ Marvel of Peru, Four o'clock
ประโยชน์ ดอกใช้ทำสีผสมอาหารสีแดงเข้ม ใบใช้ตำทาแก้อาการคันและพอกฝี รากใช้รักษาอาการบวมน้ำ ใบใช้ลดอาการอักเสบ น้ำคั้นใบตำละเอียดและต้มแล้วใช้รักษาฝีหนอง
ลักษณะวิสัย ไม้ล้มลุก
ลักษณะเด่น  ไม้พุ่ม  สูง  1.05  เมตร  กว้าง  0.86  เมตร  พืชบก ลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้ เปลือกลำต้นสีแดง  แตกกิ่งก้านจำนวนมาก  ใบเดี่ยว สีเขียว  กว้าง  4  เซนติเมตร ยาว  8  เซนติเมตร  ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก  ใบรูปไข่   ปลายใบแหลม โคนใบตัดตรงหรือกว้างหรือกลม ขอบใบเรียบ  ดอกเดี่ยว  ออกดอกที่ปลายยอดหรือตามกิ่ง  มีดอกย่อย 4-5 ดอก  กลีบดอกโคนเชื่อมติดกัน  ปลายแยกเป็น  5  แฉก  สีเขียว  รูปกรวย  มีกลิ่นหอมอ่อนๆ  เกสรเพศผู้  มีจำนวน  5  อัน  ก้านเกสรสีแดง  อับเรณูทรงกลม  เกสรเพศเมีย   สีแดงปลายเกสรเป็นตุ่ม  ผลอ่อนมีสีเขียว  ผลแก่สีดำ  เป็นรูปไข่ ผิวขรุขระหยาบๆ มี 1 เมล็ด
บริเวณที่พบ แปลงย่อยที่ 2.3.2
ผู้ชม : 2542 ครั้ง

ลักษณะวิสัย
ลักษณะวิสัย
ลำต้น
ลำต้น
ใบ
ใบ
ดอก
ดอก
ผล
ผล