รอบรั้วชมพูเขียว

   อ่านข่าวทั้งหมด >>
   

   

 ข่าวกลุ่มงานโรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

 [01 ส.ค. 60] เกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 
     โดย : กลุ่มบริหารวิชาการ
 [28 ก.พ. 60] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุมสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 
     โดย : กลุ่มบริหารวิชาการ
 [31 ม.ค. 60] คำสั่งแต่งตั้งบุคลากรอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560 
     โดย : กลุ่มบริหารทั่วไป
 [24 ม.ค. 60] องค์ประกอบการพิจารณา ความดีความชอบ 
     โดย : กลุ่มบริหารบุคคล
 [11 ม.ค. 60] คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการแนะแนวศึกษาต่อ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
     โดย : กลุ่มบริหารวิชาการ

   อ่านข่าวทั้งหมด >>

 ข่าวจากกลุ่มสาระ

 [15 ก.พ. 62] เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ 
     กลุ่มสาระ : ศิลปะ

 [29 พ.ค. 60] รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมปีการศึกษา 2560 
     กลุ่มสาระ : สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

 [29 พ.ค. 60] เคล็ดลับ การคิดเลข แบบสายฟ้าแลบ ตอนที่ 1 การบวกเลข 2 หลัก อย่างรวดเร็ว 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

 [29 พ.ค. 60] เวทคณิต ตอนที่ 10 การคูณโดยใช้ค่าเบี่ยงฐาน 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

 [29 พ.ค. 60] เวทคณิต ตอนที่ 9 เทคนิคการคูณ 
     กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์

   อ่านข่าวทั้งหมด >>

 ทะเบียนพันธุ์ไม้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

 คลังรูปกิจกรรม หนองแวงวิทยาคม

   ดูทั้งหมด

 ข่าวการศึกษา

 ข่าวสารโรงเรียน สพม.33